Ordonare cronologica | alfabetica
Expert fiscalitate si contabilitate

Explicatii practice

Obligatiile legale dupa infiintarea IMM-ului Explicatii practice inregistrari, avize, declaratii, autorizari, obligatii legale
Ce trebuie să ştii ca să ieşi cu bine in urma controlului ANAF Explicatii practice Când spui „control de la ANAF” sau „a trecut Garda pe la mine”, este suficient. Controlul fiscal este adesea un moment foarte stresant pentru contribuabil. Cu toate acestea, există multe aspecte legislative care functioneaza în favoarea contribuabilului. Sunt incluse in mai multe legi si uneori e complicat sa le stii pe toate.
Cum stabilim durata de amortizare pentru un mijloc fix folosit (second-hand)? Explicatii practice Amortizarea unui mijloc fix reprezintă alocarea unei părți din costul de achiziție sau de producție a unui mijloc fix în cheltuielile de exploatare ale perioadei, pe durata normată de utilizare.
În ce cazuri o societate depune decontul special de TVA și ce rol are acesta? Explicatii practice Decontul special de TVA formular 301 se depune numai de către societățile ce nu sunt înregistrate în scopuri de TVA.
Corectarea erorilor contabile Explicatii practice Prezentul articol se adresează entităților ce conduc contabilitatea conform OMFP nr. 3055/2009 privind reglementările contabile conforme cu directivele europene.
Cine plateste TVA la trimestru. In ce conditie se modifica perioada fiscala. Explicatii practice O persoană impozabilă, cum ar fi o societate, sau o persoană fizică ce desfășoară activități independente, plătește TVA trimestrial dacă în anul calendaristic precedent a realizat o cifră de afaceri de până la 100.000 EUR, conform art. 156 alin. (2) din Codul fiscal.
Ce conține declarația gestionarului dată comisiei de invetariere în procedura de inventariere a patrimoniului? Explicatii practice Inventarierea patrimoniului este o activitate obligatorie pentru toate societățile și trebuie efectuată cel puțin anual în scopul întocmirii situațiilor financiare anuale.
Control fiscal - 2015 Explicatii practice Ce trebuie să ştii ca să ieşi cu bine din controlul ANAF
Ce registre minime obligatorii trebuie să întocmească o societate din punctul de vedere al reglementărilor contabile? Explicatii practice În contabilitate, registrele minime obligatorii sunt: Registrul-jurnal, Registrul-inventar şi Cartea mare .
Radierea din oficiu a unei societăți din Registrul Operatorilor Intracomunitari. Explicatii practice După înscrierea în Registrul Operatorilor Intracomunitari, societatea trebuie să fie atentă la situațiile ce pot duce la anularea înscrierii în Registrul Operatorilor Intracomunitari...